::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ::

 

 พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED.