::ข่าวสารวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ::

 

  ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ NEW STAR BOWL ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
 
 
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED.